psychologické přístupy k tréninku dětí

Zpracováno v rámci bakalářské práce

Doporučení pro rodiče

 • výběr sportu nechte na dětech
 • důkladně se seznamte s trenérem a jeho činností
 • neomezujte se pouze na jeden sport (problematika ranné specializace)
 • veďte děti k „fair play” a slušnému chování na dvorci
 • vzdělávejte se s ním a buďte pro něj příkladem
 • nezasahujte do tréninku ani zápasu
 • veďte děti k samostatnosti (sbalení tašky na trénink…)
 • nezaměřujte se tolik na výsledek, ale na průběh a kvalitu výkonu

Doporučení pro trenéry

 • vždy zohlednit individualitu hráčů
 • trénink musí mít vždy pozitivní náboj
 • dopředu nastavit pravidla pro komunikaci s rodiči i hráči
 • trenér by měl mít vypracovaný tréninkový plán
 • trenér by měl s hráči cestovat na turnaje
 • během zápasů klidné vystupování (to stejné chceme od hráče)

Shrnutí

 • respektování individuality hráče je tou nejdůležitější podmínkou pro úspěšnou výchovu,
 • rodiče i trenéři by měli dbát na vštěpování správných životních hodnot podporující osobnost dítěte a měli by mít neustále na paměti, že dítě jakékoliv jejich chování bere automaticky za vlastní
 • rodiče ani trenér si nesmí plnit své vlastní tenisové sny prostřednictvím svých dětí a svěřenců
 • vzájemná komunikace hráče, rodičů a trenéra hraje klíčovou roli k fungujícím vztahům,
 • rodiče i trenér by měli mít na paměti, že výchovného procesu mladého tenisty se účastní také, proto by tento proces měli podporovat sebevzděláním.

 

Podrobnější zpracování této problematiky