Podpora

Na letošní rok 2019 nám byla poskytnuta dotace z města Pardubice ve výši 13 700 Kč. Nabité finance budou poskytnuty na provoz klubu především co se týče  zajištění pomůcek jako tenisové míče atd. 
 
Tímto mnohokrát děkujeme městu Pardubice za poskytnutou podporu.