Podpora

Na letošní rok 2017 nám byla poskytnuta dotace z města Pardubice ve výši 130 300 Kč. Nabité finance budou poskytnuty na provoz klubu především co se týče pronájmů a zajištění pomůcek jako tenisové míče atd. Část peněz bude poskytnuta talentovaným dětem jako podpora v jejich tenisovém vývoji.
 
Tímto mnohokrát děkujeme městu Pardubice za poskytnutou podporu.