Podpora

Na letošní rok 2020 nám byla poskytnuta dotace z Pardubického kraje ve výši         10 000 Kč. Nabité finance budou poskytnuty na provoz klubu především co se týče  zajištění pomůcek jako tenisové míče atd. 
 
Tímto mnohokrát děkujeme Pardubickému kraji za poskytnutou podporu.